Etiket arşivi: aöf

İSLAM İBADET ESASLAR ACIKOGRETIM KONU ÖZET SINAV TARİH SORU CEVAP İLAHİYAT VS.

Tefsir Tarihi Ve Usulü -arapca-hadis-islam ibadet es-islam inanç es-islam ahlak es-temel bilgi tek-islam tarihi-islam sanat tar.-islam edebiyatı-islam kurum med.-islam hukuku

İslam İbadet Esasları

1.Ünite
*ibadet bedenle ve malla yapılmasına göre 3e ayrılır
-bedeni ibadet
-mali ibadet
-mali ve bedeni ibadet

*ibadet herkesin sorumlu ve yükümlü olup olmamasına göre 2 ye ayrılır.
-ayni ibadet
-kifai ibadet

*vakte bağlı olan ibadetlere MUKAYYED İBADET denir
*vakitten bağımsız ibadetlere MUHADDED İBADET denir
*miktarı belli ibadete MUHADDED İBADET DENİR
*miktarı belirsiz ibadet GAYRI MUHADDED İBADET denir
*beliri olan ibadetlere MUAYYEN İBADET denir.
*seçimlik ibadetlere MUHAYYER İBADET denir.
*yapılması veya yapılmaması istenen fiil mükellefin gücü dahilinde ise bu fiillere verilen hükümler TEKLİFİ HÜKÜM adını alır.

*mükellefin fiilleri
-farz
–müstehap
-sünnet
-mubah
-vacip
-haram
-mekruh
İSLAM İBADET ESASLAR ACIKOGRETIM KONU ÖZET SINAV TARİH SORU CEVAP İLAHİYAT VS. yazısına devam et